B. Prelucrarea Datelor 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale completate in acest formular sunt prelucrate de catre Operatorii asociaţi, SC One 2 Coach SRL, cu sediul in Str. Hristo Botev nr.1, Bucuresti, J08/2393/2003, CUI 15969320, in scopul: 

a)     inscrierii si participarii dumneavoastra in cadrul programului de formare in coaching, respectiv al incheierii contractului de prestari servicii aferent si al comunicarii cu dumneavoastra in scopul executarii contractului,

b)     indeplinirii unor obligatii legale care cad in sarcina Operatorilor asociaţi (ex. emiterea facturii pentru serviciile prestate etc.),

c)     urmaririi intereselor legitime ale Operatorilor asociaţi (ex. pentru soluționarea diferitelor solicitări, cereri, furnizarea unor informații solicitate de către dumneavoastra etc.),

d)     marketingului direct pe sms, email, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, pentru a primi newsletter-uri si alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor si serviciilor Operatorilor asociaţi, al profilarii pentru a va putea oferi informații privind produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul Operatorilor asociaţi, precum si al informarii cu privire la evenimentele organizate de Operatorii asociati, de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe sms, email, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile.

Temeiurile legale ale prelucrarii datelor dumneavoastra sunt art.6 lit. a), b), c) si f) din Regulamentul European nr.679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). 

Conform art. 12-22 din GDPR, drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt urmatoarele: a) dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, b) dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră, c) dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor, d) dreptul la restricţionarea prelucrarii, e) dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu art. 6 alineatul 1) litera e) sau f) din GDPR, inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului, g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, h) dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente. Va puteti exercita aceste drepturi transmitand o solicitare Operatorilor asociaţi la adresele identificate mai sus.

Vă rugăm să trimiteți formularul completat si datele OP de confirmare a platii, la email: office@one2coach.com

Persoana de contact:  Catalina Molnar – 0724.806.575

Subsemnatul, sunt de acord cu termenii si condițiile stipulate in acest formular, am luat cunoștință de informațiile privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal si declar că sunt de acord cu prelucrarea acestora în următoarele scopuri pentru care este necesar consimțământul meu expres și liber exprimat, prin bifarea căsuțelor și semnarea prezentului document, după cum urmează:

  1. In scop de marketing direct pe sms, email, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, pentru a primi newsletter-uri si alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor si serviciilor Operatorilor asociaţi: 

Da                                                                          

Nu 

  1. In scop de profilare pentru a va putea oferi informații privind produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul Operatorilor asociati: 

Da                                                                          

Nu 

  1. In scop de a fi informat cu privire la evenimentele organizate de Operatorii asociati, de a fi invitat la aceste evenimente, prin comunicări transmise pe sms, email, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile:

Da                                                                          

Nu